امروز خيلی احساس پوچی و خستگی دارم

الان تقريبا ۱ هفته هست که در شبانه روز ۶ ساعت يا کمتر ميخوابم به خاطر همين خيلی خسته ام

امروز خبردار شدم که دانشگاه تهران ۴ نفر برای دکتری آمار زيستی بر ميداره آمادگی ندارم  بخصوص با بچه داری خيلی سخته ولی دلم نمی خواد فرصتی را از دست بدم

هفته ديگه هم ثبت نام زبان هست ببينم ميتونم بابای نگار را هم راضی به شرکت کنم تا با همديکه درس بخونيم