سلام بابت ديروز و اذيتهايم از همه هم معذرت ميخوام و هم متشکرم

ديروز کلا روز سختی بود دنبال کارهای وامم بودم که تا قبل از رفتن رييس بانک به ...بتونم بگيرم 

ديروز بعدالظهر با شيوا و نگار رفتيم بيرون خريد تا برای نگار پودر بخریم نمی دونيد چه لباسهای پاييزه خوشگلی با چه قيمتهای ملسی اومده  کاش برای ما بزرگتر ها هم اين همه تنوع وجود داشت ولی با توجه به فرمت لباس پوشيدنمان امکان پذير نيست

امروز صبح ميخواستم توی سرويس يه مقداری زبان بخونم ولی از اونجايی که راننده سرويس با من توپ لجه تا ميديد من کتاب دستم هست چراغ را خاموش ميکرد و وقتی کتاب را ميبستم روشن جاتون خالی برای اينکه مطمين بشم چند بار اينکار را کردم ولی از رو نرفت خلاصه صبر کردم تا هوا روشن شد بعد مطالعه فرمودم