ديروز من به بچه ها گفتم با نظر رابط مخالفت نکنن و پيشنهادشو قبول کنن خلاصه اينکه ديروز ۲۰ نفر پيتزا مهمون رابط بوديم جاتون خالی خيلی حال داد البته بعضی ها هم ضد حال زدند (۲نفر)و برای خانم بچه ها هم بردند

                 دوستان وبلاگی

من ۱۰ روزه مطلب مينويسم ولی خودم مطالبم را توی وبلاگم نمی بينم اگه ميتونيد کمکم کنيد