سلام

ببخشيد دير شد امروز صبح با ۲ تا از همکاران رفته بوديم شهروند آرژانتين تا برای خانم صميمی که داره بازنشست ميشه کادويی بخريم ۱-جاروشارژی ۲- بخارپز decker&black

---------

راستی چهارشنبه رفتم برای نگار انگشتر بخرم طلا چيز قشنگی نبود بخاطر همين رفتم سراغ نقره اونهم..........بالاخره خريدم يک انگشتر پلاستيکی با

طرح يه پسر بچه شيطون

--------

چهارشنبه هم بابای نگار رفت سرکار من خيلی دردسر کشيدم چون نگار همش بونه ميگرفت

بردمش خونه بابا اينا بعدش هم بردم برای ۲ دست لباس پاييزه گرفتم و اومديم خونه