سلام

۲روزی هست که نمی نويسم اونم به خاطر اينه که ۲ روزه بز ميارم اونهم از نوع بز گر

اوقات تلخی بار بيارم بخاطر همين بی خيال اين حرفها فقط يه چيز

خدايا شکرت خيلی مخلصيم

شيوا هم امروز داره ميره يکی رو ويزيت کنه(؟؟؟؟)ببينيم چی ميشه

خداييش امروز از خودم خيلی خوشم اومد چون خيلی قفل و کليد دار نوشتم

بای تا های