برای بار دوم

سلام

صبح يادم رفت که بگم از فردا کرج مامورم تا آخر هفته بنابراين تا شنبه خداحافظ

راستی تو همين چند روزه تولدم هست و من اداره نيستم تا کادويی هايم را بگيرم و حال کنم