سلام

امروز اول صبح رفتم آزمايشگاه -از دست راستم نتونست خون بگيره بخاطر همين رفت سراغ دست چپ خلاصه اينکه اشکمو دراومد بعد هم که اومدم اداره يه صبحونه سريع و سير خوردم و رفتم امتحان تعيين سطح زبان که تا ساعت ۱۰:۳۰ طول کشيد

امروز منیژه کادويی تولد منو آورد حال داد کلا خوبه که آدمها تو ماه تولدشون تا آخر ماه کادويی بگيرن تا بيشتر حال کنن درست مثل نوزادها که مادراشون تا يکی ۲ ماه کادويی تولدی ميگيرن آخ چه حالی داره

نگار تازگيها چند تا لغت تازه ياد گرفته

دتا=====کتاب

دتر=====دفتر

البته کار ما سخت شده که بفهميم چی ميگه چون حتی ما را هم به اشتباه ميندازه

تازگيها وقتی پارک کيبرمش ياد گرفته چه جوری سرتق بازی کنه موقع خروج از پارک اگه هيچی نگی روی زمينها برای مخالفت ميشينه

بالاخره اونهم داره زور آزمايی را ياد ميگيره