از دست این فسقلی

دیشب یه دفعه یاد یکی از ترانه ها افتادم و فقط اهنگ و یک تکه کوچیک  از آهنگ توی ذهنم بود که رو به اقای پدر کردم و گفتم این شهره بقیه اش چی بود

تو منو شکوندی   که حواد گفت برو حالشو ببر

و نگار

با من نساختی      برو حالشو ببر

با من نموندی       برو حالشو ببر

تو منو فروختی    برو حالشو ببر

دلمو شکوندی    برو حالشو ببر

...........

خالا میشه گفت امان از دست این بچه ها

/ 2 نظر / 39 بازدید
مهری

واقعا هم امون از دست این بچه ها ...مانا هم عاشق این آهنگه ...تو هم برو حالشو ببر