سلام23.gif

قراره ۳ روز جواد بره ماموريت 17.gifو من و نگار مهمون خونه بابا اينها باشيم نگار حال ميکنه چون شبهای اونجا را اگه ما هم باشيم دوست داره البته ايندفعه بدون باباشه ولی خوب چاره ای نيست33.gif

امروز دوباره يکی از بچه گربه ها خونه بابا بود ولی از اون يکی و مامانش خبری نبود اگه نگار بيدار شه و ببينه .........چه شود...............13.gif04.gif05.gif

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
كيميا* مامان

خيلی خوشحالم در ارتباط با ترک عادت جوجه ها ......و تا حدی سخت است که تنها بمونی البته فکر ميکنم عادت کردی ولی آفرين چون اگر من بودم طاقت نداشتم برای پدر نگار که به سفرخواهد رفت آرزوی سلامتی دارم قربانت باز سر ميزنم.