امروز مجتبی اينا (داداشی-خانمش-تينا)ميان خونه بابا اينا 11.gifو چون تينا تقريبا همسن وسال نگار هست و حسودی میکنه نگهداريش برای بابا اينا سخته20.gif به خاطر همين امروز مجبورم ظهر برم06.gif خونه با اينکه مامان بهش گفته وسط هفته نياد نمی دونم چرا لج ميکنه واقعا برای من اين مرخصی رفتنها سخته28.gif

امروز قرار بود با منيژه بريم و برای رابطيا يه انگشتری به نمايندگی از طرف بچه ها بخريم فکر کنم اين قرار ميافته برای فردا31.gif

رابط هم قرار به ما يه سور بده و ناهار ما را ببره بيرون حدودا ۲۲ الی ۲۳ نفريم جای همه خالی03.gif05.gif

ديروز رزيتا از دبی برای من و نگار سوغاتی آورده بود05.gif يه قورباقه خيلی خوشگل برای نگار و وسايل بکش خوشگلم کن هم برای من32.gif

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
فاطي

سلام شماره تلفن دکتر فريد فدايی ۶۶۴۱۶۷۹۳

بابای نگار

اميدوارم ناهار بيرون خوش بگذره!!!!! برای ما هم بعد تعريف کنين!!!!