ثبت نام نگار

دیشب موقع خواب یادم اومد که برای نگار مدرسه وقت مشاوره گرفتم و از طرفی اداره  هم به کسی قول یک آمار سر صبح را دادم که آدم ....خلاصه تا صبح فکرم مشغول بود از همه مهمتر اینکه باید مدرسه قبلی هم برای تحویل پرونده میرفتم

صبح زودتر از همیشه بیرون رفتم بچه ها خواب بودند ،رفتم مدرسه پرونده را گرفتم و زنگ زدم خونه این 2 تا شازده را بیدار کردم و نگار را بردم مدرسه جدید و بعد از مشاوره....ثبت نام و خلاصه این یکی هم تموم شد و خسته و گرمازده رسیدم اداره

خدا کنه اشتباه نکرده باشیم و اینجا هم جای خوبی برای نگار باشه

-----------

راستی امروز این همکار ما که من به جاش به صورت مامور کار میکنم اومد و گفت که 6 ماه دیگه مرخصی اش را تمدید کرده و ما 6 ماه دیگه اینجا هستیم

/ 1 نظر / 23 بازدید
مهری

به به ...به سلامتی شش ماه دیگه ماندگار شدی .