امروز خبردار شدم مهری داره بر ميگرده31.gif

خيلی خوشحالم04.gif

هيچ جا خونه و وطن خود آدم نميشه البته در بعصی مواقع شايد صرف کنه ولی حتما صلاحش در برگشتن بوده03.gif

/ 0 نظر / 5 بازدید