هفته پیش یکی از هم اتاقیهای جواد که اونهم دانشجوی دکترا هست و با خانم و دخترش اینجا زندگی میکنه ما را برای عصرونه دعوت به خوردن کیک سویدی کرده بودند

این اقا اصالتا افریقای جنوبی هست ولی خانمش سویدی هست

منهم برای اینکه دست خالی نباشیم cinnamon swirl درست کردم و رفتیم

به محض اینکه وارد خونشون شدیم و ظرف شیرینی را بهش دادم میشه گفت چشماش چهار تا شد و گفت و این شیرینی traditional ی کشور شماست که منهم گفتم نه و من پخت این شیرینی را اینجا یاد گرفتم و چون خیلی این شیرینی را دوست داریم برای شما هم درست کردیم 

با خنده گفت اتفاقا ما هم همینو درست کردیم 

وای که چقدر حس عجیبی پیدا کردم و زدم زیر خنده و خلاصه انها از شیرینی های ما خوردند و ما از شیرینی های اونها

هر دو یکی بود و لی خب معلوم بود رسپی ها کاملا متفاوته

ولی مهمانی عصر خیلی خوبی بود و در عین سادگی خیلی به ما خوش گذشت حتی چند روز بعدش از نانهای سویدی هم برای ما درست کرد و اورد درسته که کمی به خاطر yeast که دست ساز خودشون بود ، کمی ترش مزه بود ولی خیلی طعم باحالی داشت و ما کلی لذت بردیم

/ 2 نظر / 6 بازدید
رزیتا

چه با مزه ، چه اتفاقهای جالبی برای تو میفته آذر جونم ، نوشش جونتون

شیرین کام باشین.......عسل خانم هنرمند