من چقدر غمگینم امروز

برای دومین بار امتحان رانندگی رد شدم

چرا

فقط به خاطر اینکه از هشت باری که بهم گفت hazard ها را بگو چند بار hazard های پشت سرم را نگفتم

ولی نگاه کردم

عصبانی شدم بهش گفتم من چندین ساله دارم رانندگی میکنم هرگز تصادف نکردم شاید نگفتم ولی توی آیینه چک کردم ولی قبول نکرد جالبه که که وقتی امتحان تموم شد طیق معمول نگفت ردی یا قبول اول گفت جای carseat را عوض کن بعد پسرت را توی اون بشون بعد یکی عقب بشینه ...یکی جلو.... بعد ...ردی

چقدر کلمات قشنگ تو ذهنم بود که بعدش... بلند بلند توی ماشین جلوی جواد نثار یارو و جد و آبادش کردم بماند

آخه نامرد امروز بعد از امتحان و قبول شدن با پسری و سارا میخواستم برم بیرون بگردم ولی حالا توی خونه هستم و حرص میخورم نامرد .....  

/ 3 نظر / 6 بازدید
بیتا

سلام عزیزم غصه نخور دفعه دیگه حتما قبول میشی و خبر خوشش را به ما میدهی

لیلا

آذی خاله ویاس پشتکارت زبانزده بعدشم حتما یه خیری تو کاره شاید اگه امروز میرفتی بیرون یه اتفاقی میفتاد به قضیه نگاه مثبت داشته باش و خوشحال باش که اینبار قبول نشدی!سرحال پاشو دست پسرتو بگیر وبرو بیرون یه هوایی عوض کن[لبخند]

مهری

ای بابا ... این که غصه نداره ... قصه همه ما اینطوریه که کلی سابقه رانندگی داریم ولی رد میشیم ... اونها هم باید یه نون حلالی!! ببرن سر سفره شون دیگه ..... برو خوش باش