سلام07.gif

فردا امتحان رانندگی دارم17.gif اميدوارم اين تراژدی تموم بشه20.gif چون اصلا تحمل ندارم 34.gifنمی دونم چرا تصور قيافه سرهنگه اينقدر سخته15.gifبهر حال از همه شما وبلاگ نويسان اتماس دعا دارم که

۱.ترمز دستی را برای حرکت بخوابانم

۲.ماشين تو دنده روشن نکنم

۳.بجای ۲ فرمانه ۱ فرمانه نرم

۴.يه خانم فضول تو کار من دخالت نکنه که حواس من پرت بشه

۵............

 

/ 0 نظر / 5 بازدید