سلام23.gif

خوبيد خوشيد14.gif

اين چند روزه خوش گذشت09.gif

مخصوصا تولد تينا که به نگار خيلی حال داد اينقدر جفتشون ورجه وورجه کرده بودند که آخر شب آويزون بودند و به جای خواب ميشه گفت غش کردند11.gif

راستی جواد هم اومد ...........روز ۵ شنبه عروسک چسبی هايی که پارسال از کيش براش اورده بودم را به همراه ستاره شب نماهايی که شيوا از مشهد براش اورده بود به اتاقش زدم فکر نمی کردم اينقدر خوشحالش کنه و اين خوشحالی اينقدر ادامه داشته باشه 05.gif

نگار چند روزيه غذا نمی خوره دوباره داره دو سه تا دندون با هم در مياره 03.gif

توی يکی از کتاباش عکس يه کلاغی هست که توی بارون چتر دستش هست قول دادم براش بخرم و دايم ياداوری ميکنه و خب نيست چيکار کنم در ضمن بلد شده وقتی ميگم کلاغه چی ميگه ميگه قا قا 10.gif08.gif07.gif

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
بابای نگار

کاش می نوشتی که نگار اولش چيکار کرد!! می نوشتی تا چند دقيقه اول اصلا توی خونه نمی آمد! ولی بعد از اينکه يخش وا شد ديگه نپرس؟؟ ها ها

كيميا* مامان

سلام خدارو شکر که خوش گذشته امان از اين وروجک ها که وقتی به هم می افتن دنيا رو خراب می کنند اما اميدوارم که هميشه همه بچه ها سلامت باشن