سلام23.gif

محض اطلاع بگم امروز شنبه است26.gif

۲ روز بسيار دلچسبی با اذيتها و کار خونه داشتم15.gif18.gif

روز چهانی کودک و رسانه هم مبارک فکر کنم بچه ها ديروز حالشون از رسانه ......26.gif

فقط يه جمله ياد گرفتم:

هر سپيده دم نسيم پيام آور خنده های کودکان در زمين است

بالاخره روز ۵شنبه هم نتونستيم بريم بهشت زهرا چون عموی بابا ... و بابا اينا مشغول بودند

نگار تازگيها خيلی شيطون شده و اذيت ميکنه اصلا ما کم مياريم که ديگه چه عکس العملی بايد نشون بديم تازه دعواش هم که ميکنيم چشماشو کوچيک ميکنه و ميخنده انگار باهاش شوخی داريم نمی دونم دو روز ديگه چه جوری بايد حرفمون را به کرسی بشونيم33.gif

/ 2 نظر / 2 بازدید
مانی

سلام : اميدوارم هميشه مثل اين دو روز بهت خوش بگذره. از زندگی لذت ببر. زندگی= بهترين هديه الهی. استفاده کن فرصت خيلی کمه!

فروغ

بچه های اين دوره زمونه رو ميبينی تو رو خدا خواهر؟؟!! (شوخی)....ئـــــــــــــه! آخر سر نرفتين بهشت زهرا...يادمه گفته بودی مادرتون خيلی خوشحال شده بود از اينکه ميخواين بريد...حيف شد!