ديروز من به بچه ها گفتم با نظر رابط مخالفت نکنن و پيشنهادشو قبول کنن خلاصه اينکه ديروز ۲۰ نفر پيتزا مهمون رابط بوديم جاتون خالی خيلی حال داد04.gif البته بعضی ها هم ضد حال زدند (۲نفر)و برای خانم بچه ها هم بردند30.gif

                 دوستان وبلاگی

من ۱۰ روزه مطلب مينويسم ولی خودم مطالبم را توی وبلاگم نمی بينم اگه ميتونيد کمکم کنيد

/ 2 نظر / 5 بازدید
mehri

اول شدم ...........آذر جون خيلی سحرخيزی! متوجه نمی شم چطور نمی بينی مطالبتو ،‌منظورت تو همين صفحه ای است که ما می بينيم؟يه کاری بکن شايد درست بشه ،‌چند بار توی صفحه refresh بزن