سلام05.gif

دوستای خوبم سلام09.gif

به خاطر اين غيبت عظمی متاسفم15.gif

اين چند روزه مشغول بودم ولی خداييش نگار حال کرده بودمامان آذرياش هم حال کرده10.gif05.gif بود ديشب ساعت ۲ونيم از خواب بيدارشده بود و شيطونی اش گرفته بود فکر کنم فهميده بود ما فردا نيستيم 28.gifجاتون خالی تا ساعت ۴ صبح نخوابيد تازه کلی نصفه شبی خودشو برای باباش لوس کرده بود طوری که من مونده بودم اين لوس بازی ها را از کی ياد گرفته 33.gifصبح که پيش بابا و مامان گذاشتمش بيدار بود دلم خيلی براش تنگ شده دام ميخواد زودتر ساعت ۹ بشه تا بهش زنگ بزنم 31.gif

امروز تولد ژينوس هست07.gif از کادويی هايی که برای رزيتا گرفته بوديم و بهش نرسيد يه سارافون براش برداشتم و کادويی کردم منتظرم تا مراسم شيرينی خورون شروع بشه18.gif

امروز ساعت ۶ صبح رزی با کوچولوش رفت دبی خونه اش خداکنه من هم امسال بتونم برم ديدنش35.gif

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
بابای نگار

خسته نباشيد. اميدوارم تولدی هم خوش گذشته باشه. از اينکه نتونسته بودی کادوی دوستت رو بهش برسونی متاسفم و اميدوارم امسال با هم بتونيم بريم ديدنشون.