باسلام

امروز صبح اتوبان خيلی شلوغ بود25.gif اصلا ماشين تکان نمی خورد زود دوربينم را درآوردم تا ۱ عکس از محل تصادف بگيرم 13.gifولی خب وقتی رسيديم ديدم هيچ اتفاقی نيفتاده 15.gifنغمه ميگفت ميخوای من خودمو از ماشين بندازم بيرون که تو سوژه برای عکس و مطلب امروز داشته باشی04.gif

راستی ديروز شما هم زلزله را حس کرديد من که خيلی ترسيده بودم15.gifميدونيد فکر ميکنم وقتی ۴.۶ ريشتر ساختمان را اينجوری ميلرزونه با ۶ ريشتر فروپاشی حتميه22.gif

 

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
بابای نگار

امروز ما هم نزديک بود که تو ترافيک اتوبان گير کنيم که با هشياری راننده زبل!! ما که از فرعی ها انداخت و رفت جان بدر برديم!!! وگرنه هنوز هم نرسيده بوديم