در دلم چیزی هست      مثل یک بیشه نور    مثل خواب دم صبح و چنان بی تابم            که دلم میخواهد  بروم تا سر کوه     بدوم تا ته دشت   دورها آوایی ست     که مرا میخواند

/ 2 نظر / 20 بازدید
لیلا

عزیم سال نو آریایی ات مبارک امیدوارم سال خیلی خوبی برای خودت وخانواده گلت باشد

نسرین

سلام آذر جان... اشکم رو درآوردی! امیدوارم سالی پر از خوشی و سلامتی پیش رو داشته باشید. هر کجا هستم، باشم ...آسمان مال من است... پنجره،فکر،هوا، عشق، زمین مال من است... چه اهمیت دارد گاه اگر می رویند قارچ های غربت!