سلام01.gif

از اين که اين چند روزه نبودم معذرت ميخوام15.gif

راستش نگار دچار خروسک شده بود و.......17.gifو من دچار دردسری وحشتناک به خاطر مريضی اش دوبار دکتر بردمش و هر دکتر يک تجويز يکی ميگه آنتی بيوتيک بده ديگری ميگه نه15.gifو در تهايت تصميم گيری با شماست يه اين ميگن زندگی در نهايت آزادی حال کنيد18.gif

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
payam

سلام، ممنون سر زدي ، اون گمشده رو پيدا كردم. تو چرا راجع به زندگي فردي حرف مي زني . تو مگه داراي زندگي مشترك نيستي؟ شاد شاد باشي

آقا جواد

طبق تجربه من متوجه شده ام که شاعر درست گفته که: طبيبان بهر روزی خلق را رنجور می خواهند گدايان بهر روزی طفل خود را کور می خواهند ..... به همين دليل برايشان مهم نيست که تشخيص درستی در مورد بيماری ديگران بدهند!!!!