سلام

ديروز امتحان زبان داشتم بد نبود امروز قراره نمره ها را اعلام کنن ببينم چه کردم

ديروز جواد هم رفت کلاس زبان اسمش را نوشت تا برای ....آماده تر بشه

قراره رزی بياد ايران تولد دخترشه نمی دونم ميخواستم براش زعفران بخرم ولی حالا تصميمم برگشته و ميخام وسايل کمک آموزشی خوب بخرم حالا تا آخر ماه ببينم ....22.gif

 نگار تازگيها موقع خواب خيلی منو اذيت ميکنه ميتونم بگم روانيم ميکنه هی بالا پايين -پايين بالا -بغل-نگار لالا نداره-نخوابم(ايندر حاليه که داره از خواب خفه ميشه)-حسن -پتو حسن=مت حسن(متکای حسن)و......................وقتی ميخوابه من دچار قلب درد ميشم15.gif

۲روز پيش بردمش مغازه عسکری تا براش صندل تابستونه بخرم هر کفشی مياورد از دور تا ميديد ميگفت بزرگه-زشته...........عسکری و...از خنده مرده بودند تا اخر سر کفش مورد نظر را که پاش کرد يه مقدار راه رفت گفت اندازست 10.gif

/ 3 نظر / 37 بازدید
دو دوست

سلام آذرجان. اميدوارم که حالت خوب باشه. انشاا... که نمره هات خوب بشن . چرا وقتی آپ ميکنی خبر نميدی ؟ اگر فكر مي كني اگر فکر مي کني که رفتنت باعث شکستنم مي شود اگر فکر مي کني که از پس رفتنت اشک مي ريزم اگر فکر مي کني که با نبودنت لحظه هايم خالي مي شوند اگر فکر مي کني که هر لحظه دلم براي بوسه هايت تنگ مي شود اگر فکر مي کني که بي تو مي ميرم بسيار درست فکر کرده اي خب تو که مي داني نبودنت را تاب نمي آورم ...پس بمان من آپم

بابای نگار

دخترم ديگه بزرگ شده و خودش بلد که چيزهايی رو که می خواد انتخاب کنه