نقطه ظرف....یا نقطه ضعف

دیشب نیما به من میگه ..مامان آذی نقطه ظرف تو چیه؟؟؟

کلی خندیدم و گفتم تو چی فکر میکنی....خلاصه بعد از ساعتی به بابا جوادش میگه 

فکر کنم نقطه ظرف مامان اذی را مامان جون(مامان جواد) خوب میدونه چیه

راستی نقطه ظرف باباش به قول نیما اینه که ..عصبانی میشه

/ 1 نظر / 11 بازدید
مهری

آذر جون از تو بعیده ...نقطه ظرف! دادی دست مادر شوهر !!!