این هم اولین گلی که نیما کشید

میدونید اولین لغتی هم که یاد گرفت "گولو" یا گل بود

به خاطر همین آقا مجید ...آقا گولو صداش میکنه

 

/ 3 نظر / 44 بازدید
Aria Lonely

چند تایی مطلب ها رو خوندم نقاشی خوشگل آقا نیما که مرد شده دیگه و دخترتون که حال میکنی با خودت و حق نداری ... جالب بود خوب مینویسی موفق باشی

این اقا گولو خوشگلتو ببوس×

مهری

مبارکه ... کم کم داره مردی میشه واسه خودش