دلم برای جونها میسوزه

روز عید نیمه شعبان مثل پارسال سر کوچه ارگ اوردند و .....به قول نگار بزن و بکوپ

یه حلقه خیلی خوبی مردم دور اون پسرها درست کرده بودند و اونها هم انگار به یه پارتی دعوت شدند و از ته دل رقصیدند و جالبه یکی از پسرها نقش دختر را تو در رقص داشت و دیگری پسر و این از همه ناراحت کننده تر بود شاید به یه نگاه خنده ات میگرفت ولی این عمق فاجعه هست تازه بهم شاباش هم میدادند ببیند...

عکسها را بعدا میذارم

 

 

/ 1 نظر / 34 بازدید
خاله شیوا

الهی بگردم برای ما جونها. من که جزو نسل سوختم باز هم اونا [خنده]