بچه ها خوابیده اند و من در تاریکی در حالیکه به صدای بارون که به کانال کولر میخوره گوش میدم دارم فکر میکنم بعد  از این همه مدت چی بنویسم

اول از همه سال نو مبارک

بهترینها را تو این ایام بهاری برای همگی آرزومندم

امسال خیلی از خاطرات 3 سال گذشته را با خودم مرور میکردم

هر لحظه اش برام خیلی زنده و شفاف بود و از اینکه این موقعیت را برای تجربه کردن داشتم خیلی خوشحالم 

به خیلیها زنگ زدم و از شنیدن صداشون احساس لذت کردم

همیشه شاد باشند

=======

نیما امشب نمی خواست بخوابه و بهونه زیاد گرفت و آخریش هم این بود که گشنمه

که مخ منو داغون کرد

یک لحظه فکر کردم چی بدم بخوره که این سوال را بلند گفتم که پسری با غش غش خنده گفت

مامان املت درست کن

/ 2 نظر / 10 بازدید
رز

تو هم همیشه شاد باشی آذر عزیزم :****

مهری

کجا بودی این همه مدت آذرجون ... دیگه داشتم نگران میشدم ... سال نوی تو هم مبارک باشه و انشالله که همیش شاد و موفق باشی در کنار خانواده عزیزت .