سلام بابت ديروز و اذيتهايم از همه هم معذرت ميخوام و هم متشکرم08.gif09.gif

ديروز کلا روز سختی بود دنبال کارهای وامم بودم که تا قبل از رفتن رييس بانک به ...05.gifبتونم بگيرم 

ديروز بعدالظهر با شيوا و نگار رفتيم بيرون خريد تا برای نگار پودر بخریم 01.gifنمی دونيد چه لباسهای پاييزه خوشگلی با چه قيمتهای ملسی اومده 30.gif کاش برای ما بزرگتر ها هم اين همه تنوع وجود داشت31.gif ولی با توجه به فرمت لباس پوشيدنمان امکان پذير نيست17.gif

امروز صبح ميخواستم توی سرويس يه مقداری زبان بخونم01.gif ولی از اونجايی که راننده سرويس با من توپ لجه تا ميديد من کتاب دستم هست چراغ را خاموش ميکرد 22.gifو وقتی کتاب را ميبستم روشن28.gif جاتون خالی برای اينکه مطمين بشم چند بار اينکار را کردم ولی از رو نرفت 03.gifخلاصه صبر کردم تا هوا روشن شد بعد مطالعه فرمودم 04.gif 

/ 2 نظر / 5 بازدید
فاطي

آذر تا جايي كه ميتوني و توان داري كون بچه بشور دوستدارت فاطي قشنگه

كيميا1

چشمهات روشن عزيزيم