سلام03.gif

ديروز بالاخره کادويی منيژه را دادم 05.gifجالبه کادويی های خيلی خوبی گرفته بود ولی از هيچ کدوم رضايت نداشت ميدونيد کلا آدم خيلی سخت گيری هست به خاطر همين با تمام سعی همه باز هم ناراضيه06.gif و اين منو خيلی ناراحت کرد چون فقط من اين مطلب را شنيدم ديگه منيژه همينه ديگه34.gif......... 

نگار هم ديروز کليد ماشين بدست منتظر من بود11.gif بابا ميگفت بابا برای من کار درست کردی از صبح دنبال ماشين بازيه -شيشه بالا پايين کنه -برف پاک کن بزنه و ماشين روشن کنه(مثلا) و31.gif..............خلاصه دخترم هم عشق ماشين از آب در اومده04.gif

توی راه موقع رفتن به خونه بهش ميگم مامانی امروزيا با بابا علی و زری جون با ماشين کجارفته بودی ميگه ددر  خوش گذشت ميگه بُ(يعنی بله) 10.gif

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید