بعد از ۲ هفته امروز رابطيا مياد ايران04.gif05.gif10.gif

خب من خيلی دوستش  دارم واقعا لحظه شماری ميکردم 33.gifولی خب امروز ميره شهرستان 02.gifو شنبه مياد اداره07.gifاگه بتونم امروز ميرم فرودگاه استقبالش23.gif

ديگه خسته شدم پولم برای خريد ماشين کامل نميشه چرا نمی دونم بدی اش هم اينه که نمی خواهيم يا به عبارتی بابای نگار از چک کشيدن خوشش نمياد 02.gifوگرنه کارتموم بود04.gif

خيلی خسته ام دعا کنيد زودتر وسيله مسافرت برام جور شه چون آذی خاله بنزين تموم کرده31.gif

                                                                                                                

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
بابای نگار

البته نياز به مسافرت و استراحت رو من هم احساس می کنم ولی چه فايده که بايد کمی صبر کنم تا گره ها يکی يکی باز بشه که البته خيلی دير و دور نيست

سرندپي تي

در نواميدي بسي اميد است پايان شب سيه سفيد است

پسری در حسرت یک لخند

سلام در كـانون خـانواده آنـچه كه باعث تداوم و بقای صـميـميـت مـيگردد رفتارها و اعمال زن و مرد نسبت به هم ميباشـد.در اين ميان نقش يك زن مي تواند در ايجاد فضايي دلپذيرو جذاب بسيار مهم و قابل توجه باشد. تاثير پذيري مـردان در بـرابـر رفـتـار زنان امري بديهي بــوده و مـي تواند حتـي در سرنوشت يك رابطه و كاميابي هاي زندگي مؤثر باشد.در ايـن بـخش به*** 6 روش آسان كه هر زني مي تواند بـرای مجذوب نمودن شوهر خود بكار بندد را ملاحظه ميكنيد***.............ساده و زيبا مينويسی به منم سر بزن نکاتی در مورد بهتر شدن روابط دختروپسر(زوجین) موضوع وبلاگ منه