اولین روز تعطیلات

تعطیلات 2 هفته ای مدرسه نگار هم شروع شد و اولین روزش را با یک workshop شروع شد که از قبل براش book کرده بودم و بچه ها باید یک weather station کاملا مجهز که بادنما-بادسنج-دماسنج-اندازه گیری باران و قطب نما داشت را میساختند که کلا روی یک گلخونه سوار میشد و بهشون یک گلدون هم دادند که توی گلخونه مربوطه بکارند و اثرات گلخونه ای را بسنجند

نیما هم اونروز یک گل کاشت بعدش برای بچه ها bouncy castle گذاشته بودند و یک ماشین آتش نشانی که مربوط به سال 1954 بود و اولین ماشین آتش نشانی این شهر هم به حساب میومد  آوردند و ما را یک تور 15 دقیقه ای داخل شهر بردند خیلی عالی بود بگذریم که آخرش هم به قول خودشون به بچه ها یک بسته goodie bag دادند که کلی جنس توش بود 

بگذریم که من اومدم خونه تا بعد از ظهر دستام فلج شده بود که وسایلشون وخصوصا نیما را با نگار توی اون workshop همراهی میکردم ولی از اینکه نگار فرصت استفاده از این موقعیتها را داره خوشحال بودم

/ 1 نظر / 20 بازدید
مهری

چه خوب .. کلی بهشون خوش گذشته ... چقدر مطلب نوشتی آذرجون و من ندیدم !!