نگار تازگیها جمله سازی کار میکنه و گاهی وقتها من جمله ای را که نوشته براش میخونم و هر دو میخندیم

انگلیسی فکر میکنه و بدون در نظر گرفتن قواعد نوشتن سعی میکنه فارسی بنویسه

مثلا

تحصیل: من در درسهایم تحصیل می شوم

آثار: من مادرم را آثار (آزار) نمی دهم

آخر: ما باید آخر مدادمان استفاده کنیم

...

 

/ 1 نظر / 24 بازدید
مهری

آخی ... عزیزم ... حالا کم کم راه میفته !! همون مشکلی که بچه های ما هم اینجا دارند . انگلیسی که یادش نرفته !!