سلام23.gif

هفته پيش چهارشنبه هم نيومدم اداره اينقدر اين ۳ روزه حال داد که نگو و نپرس03.gif

از روز چهارشنبه هم تحت تعليم بابا بودم (رانندگی)منو اول کاری برد يه سربالايی خيلی خفن 11.gifو اون خيابون هم خيلی باريک و ۲ طرفه بود و گفت يه دور هم بزن تازه يه اتوبوس با راننده ای عصبانی هم پشت سرم بود که انگار سر بريده همراش بود16.gif خلاصه اينکه13.gif ................

ديروز نگار را برديم کاخ شمس توی اون سرما از اينکه روی علفهای نرم و خيس راه ميرفت کلی حال کرده بود و ما بيشتر05.gif

ولی کلی افسوس خوردم از کاخ چيزی باقی نمونده بود و در ضمن آبی هم توی اون درياچه به اون قشنگی ديده نمی شد ولی هيچکس انگار توجه به اين مو ضوع نداشت و محلی شده بود برای جمع کثيری از دخترها و پسرها نازنازی که  هيچ جايی ندارن که برن 

/ 3 نظر / 5 بازدید
خشایار

وبلاگ قشنگی داری ... به منم سر بزن !

بابا جواد

« پيشرفت شما در رانندگی موجب دلگرمی ماست» از اينکه با همسفريد خوشحالم!!!

payam

سلام. ممنون از لطف و حضور هميشه جاريت. «صيد گشتن خوشتر از صيادی است» به روز شد. کلبه محقر من رو دوباره منور کنيد. شاد باشی و سرشار از تمام خوبی‌ها.